logo design طراحی لوگو

لوگو ابزاری برای شناسایی هویت کسب و کار است .یک لوگو با استفاده از نشانه، نماد یا علامت، ماهیت یک کسب و کار یا محصول را مشخص می کند.
لوگو ها در واقع یکی از ابزارهایی هستن که در کمترین زمان می توانند کسب و کار را معرفی کنند. کار لوگو هویت بخشی به کسب و کار است و نه توضیح آن. به عبارتی پیام نهفته در لوگو مهم تر از ظاهر آن است.ممکن است ظاهر یک لوگو در طول زمان و طبق نیاز تغییر کند ولی چون ماهیت لوگو شناسایی هویت کسب وکار میباشد، باید ماندگار و همیشگی باشد.

Our Projects

© 2022 All Rights Reserved.